Integritetspolicy

Vilka vi är

Våra webbplatsadresser är:  www.lisabjork.se, www.lisabjorkphotography.se

Företaget heter Lisa Björk Photography.

Vår integritetspolicy

Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddsförordningen. Detta innebär bland annat att Lisa Björk Photography skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som Lisa Björk Photography har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy.

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Lisa Björk Photography behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till vår webbplats samt våra produkter och tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Lisa Björk Photography är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Lisa Björk Photography behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Lisa Björk Photography. I sådant fall kommer Lisa Björk Photography inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till förutom i det fall andra lagar kräver att dessa kvarstår.

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Lisa Björk Photography behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra tjänster till dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Lisa Björk Photography som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Lisa Björk Photography kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Lisa Björk Photography ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter

För att kunna hantera dina bilder och leverera dem till dig lagras dessa digitalt. Det är en fin service att behålla bilderna under så lång tid som möjligt, då finns det en backup om något skulle hända de levererade filerna. Du kan då även göra efterbeställningar och förstoringar i full kvalité.

Lisa Björk Photography samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på webbplatsen eller vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Den information som sparas är beroende av om kunden är en privatperson eller ett företag men innefattar bilder på dig/familj/sällskap, ditt namn/företag, din e-postadress, din adress, telefonnummer.

Lisa Björk Photography samlar dessutom icke-personlig information vid besök på sina webbplatser. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av bilder, namn, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras lokalt på en dator/server. Bilderna bevaras även på molnet hos https://www.backblaze.com.

Varför vi bevarar personuppgifter

Lisa Björk Photography bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
  • Förbättra kundupplevelsen
  • Tillhandahålla god service
  • Leverans av beställningar
  • Marknadsföring
  • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Lisa Björk Photography produkter och tjänster
  • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
  • Administration och förbättring av webbplatser, och tredejepartstjänster kopplade till Lisa Björk Photography .

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Lisa Björk Photography inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Lisa Björk Photography kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Lisa Björk Photography rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av personuppgifter till tredje part

Lisa Björk Photography vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Lisa Björk Photography kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Lisa Björk Photography kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Lisa Björk Photography räkning, exempelvis samarbetspartners, produkt och IT-leverantörer.

För att möjliggöra analys av användning av Lisa Björk Photography webbplatser lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata GKC rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Lisa Björk Photography vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Lisa Björk Photography säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter

Lisa Björk Photography arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse

Cookies

Lisa Björk Photography använder olika typer av cookies såsom funktionscookies och sessionscookies. Funktionscookies sparas på din dator under en bestämd tid, tills du eller servern raderar dem. Sessionscookies sparas tillfälligt på din dator och raderas när du stänger ner din webbläsare.

Inom våra funktionscookies använder vi oss av Google Analytics för att kunna se hur många som använder webbplatsen, vilka sidor som besöks, hur våra användare rör sig mellan de olika sidorna. Detta i syfte att optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av www.lisabjork.se som avsett.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt (en gång/år) efter skriftligt undertecknad ansökan till Lisa Björk Photography få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Lisa Björk Photography förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation

Lisa Björk Photography ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till Lisa Björk Photography.

Uppdaterades: 2019-03-20